Jaskra – przyczyny

Jaskra to schorzenie oczu, które doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia (zaniku) nerwu wzrokowego.

Na jaskrę cierpi ok. 70 milionów ludzi na świecie, a ponad 6 milionów jest z tego powodu całkowicie niewidomych. Nie do końca wyjaśnione są przyczyny powstania tej choroby. Wiadomo, że w jaskrze dochodzi do powstawania ubytków w polu widzenia w skutek zaniku włókien nerwu wzrokowego, kończącego się ślepotą.

Istnieją 2 różniące się zasadniczo miedzy sobą postacie jaskry. Jaskra z szerokim otwartym katem i jaskra z wąskim zamykającym się katem. Istnieje tez jaskra wtórna i jaskra wrodzona. Każdy rodzaj jaskry wymaga indywidualnego sposobu leczenia.

Jaskra z otwartym kątem – przyczyny

1/ Napięcie gałki ocznej utrzymuje tzw. ciecz wodnista, wytwarzana stale w oku. Ciecz wodnista opuszcza gałkę oczną w miejscu zwanym kątem przesączania. Jeżeli na drodze jej odpływu znajduje się jakaś przeszkoda, ciecz wodnista nie ma ujścia i gromadzi się w oku. Wzrasta wtedy ciśnienie śródgałkowe – doprowadzając do mechanicznego ucisku na włókna nerwowe, a w konsekwencji do zaniku nerwu wzrokowego i ślepoty.

2/Nerw wzrokowy odżywiany jest specjalną siecią naczyń krwionośnych. Jeżeli naczynia te są w stałym skurczu lub są zwężone z powodu zmian miażdżycowych toczących się w ich ściankach, nie doprowadzają odpowiedniej ilości krwi do nerwu wzrokowego . W tej sytuacji dochodzi do chronicznego niedokrwienia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji do zaniku włókien nerwu wzrokowego i do ślepoty. W tej postaci jaskry ciśnienie w oku może być niskie.

3/ O jaskrze wtórnej mówimy wtedy, gdy w kącie przesączania pojawia się bardzo duża ilość barwnika, elementów złuszczania elementów torebki soczewki (PEX) lub zrosty powstałe w wyniku stanów zapalnych.

4/ W jaskrze wrodzonej kat przesączania ma tak duże anomalie, które uniemożliwiają przechodzenie na zewnątrz oka cieczy wodnistej.

W dwóch ostatnich rodzajach jaskry ciśnienie w oku może być bardzo wysokie.

Jaskra z zamkniętym kątem – przyczyny

Jaskra z wąskim zamykającym się kątem jest wynikiem specyficznej budowy przedniego odcinka oka, powodującej zamknięcie odpływu cieczy wodnistej przez grubą, wypukłą tęczówkę. W niesprzyjających okolicznościach (np. poszerzenie źrenicy, nagły stres) dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia w oku, który może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do zaniku włókien nerwowych siatkówki i ślepoty.

JASKRA - CZYNNIKI RYZYKA

Przyczyny powstania jaskry pierwotnej nie są dokładnie znane. Wyodrębniono jednak czynniki sprzyjające rozwojowi tej choroby.
Czynniki ryzyka w jaskrze z otwartym kątem:

1. dziedziczność
2. podwyższony poziom ciśnienia w oku
3. krótkowzroczność
4.cienkie rogówki
5.wiek po 35 r.ż
6. Zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholesterolemia i hiperlipidemia)
7. Niskie ciśnienie ogólne krwi lub zbyt intensywnie leczone nadciśnienie krwi
8. objawy naczyniowo-skurczowe (zimne stopy i dłonie)
9. stres

Czynniki ryzyka w jaskrze z zamykającym się kątem:

1. dziedziczność
2. rasa
3. budowa oka
4. nadwzroczność
5. zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholesterolemia i hiperlipidemia)
6. cukrzyca

Jeżeli masz od 1 do 3 ww. czynników ryzyka, powinieneś badać oczy 2 razy w ciągu roku. Jeśli masz ich więcej bezzwłocznie skontaktuj się z okulistą!
Jeśli szukasz doświadczonych specjalistów od leczenia jaskry u dzieci i dorosłych – odwiedź INSTYTUT OKA. Skorzystaj z wiedzy Profesorów i uznanych ekspertów. Instytut Oka – najnowocześniejsze centrum diagnostyki i leczenia jaskry.

Jaskra - nowoczesna diagnostyka i leczenie.

Zwyrodnienie plamki i jaskra powodują nieodwracalną ślepotę. Zwyrodnienie plamki i jaskra dotykają także ludzi młodych. Przebadaj siebie i najbliższych!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH