o PTPJ

Celem Stowarzyszenia jest między innymi:

 

  • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach spowodowanych jaskrą
  • prowadzenie poradnictwa w zakresie diagnostyki i leczenia jaskry
  • szkolenie lekarzy rodzinnych, psychologów, terapeutów i tyflologów w zakresie jaskry

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących jaskry
  • obronę interesów chorych na jaskrę
  • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, zakładami opieki zdrowotnej oraz środkami masowego przekazu – w zakresie profilaktyki jaskry

Stowarzyszenie jest właścicielem hasła: „Polsko nie ślepnij” oraz logo kampanii, jak również oprawy graficznej ulotek, plakatów, billboardów oraz podręczników dla lekarzy rodzinnych – dotyczących jaskry.
W określone dni w roku Członkowie Stowarzyszenia prowadzą nieodpłatne badania diagnostyczne w kierunku jaskry oraz stałe poradnictwo w zakresie jaskry.

Prezes PTPJ:

prof. dr hab.med Krystyna Czechowicz-Janicka

siedziba: 

02-653 Warszawa
Al. Niepodległości 18
tel.: 515 144 403

email: info@ptpj.org.pl

internet: www.jaskra.org.pl

Jaskra - nowoczesna diagnostyka i leczenie.

Zwyrodnienie plamki i jaskra powodują nieodwracalną ślepotę. Zwyrodnienie plamki i jaskra dotykają także ludzi młodych. Przebadaj siebie i najbliższych!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH