HRT

Badanie HRT

1. Badanie HRT to bardzo istotne badanie dla oceny neuropatii jaskrowej. Badanie HRT powinno być wykonywane tylko przez lekarza z dużym doświadczeniem – wymaga bowiem wyznaczenia w pierwszym badaniu granicy tarczy nerwu wzrokowego, czego nie umie wykonać technik. Od prawidłowego zakreślenia tych granic zależy bowiem automatyczne zakwalifikowanie przez aparat danego obrazu tarczy do prawidłowej, podejrzanej lub uszkodzonej przez jaskrę.

2. Najważniejsza jest jednak możliwość śledzenia postępu jaskry przez powtarzanie badania HRT co 6-8 lub 12 miesięcy (w zależności od stanu zaawansowania jaskry) w tych samych warunkach „zakreślonych” przy pierwszym badaniu HRT ( tzn. badaniu na tym samym aparacie, na którym wykonano badanie pierwsze). Dodatkowym atutem tego badania jest możliwość stereoskopowej oceny zagłębienia w tarczy nerwu wzrokowego, które powinien każdorazowo wykonać i opisać lekarz wykonując badanie. Bez opisu i oceny stabilności lub progresji w stosunku do badań poprzednich otrzymany wydruk z badania jest tylko kolorową kartką papieru!

3. Wielu okulistów zajmujących się leczeniem jaskry uważa badanie HRT za najistotniejsze dla właściwego leczenia tej choroby.

Najczęstsze pytania

Czemu służy badanie HRT?

W przebiegu jaskry dochodzi zwykle do zaniku włókien nerwowych siatkówki. Zaniki te ujawniają się na dnie oka w postaci zagłębienia (ubytku) w tarczy nerwu wzrokowego.
W czasie badania dna oka okulista widzi zagłębienie w tarczy nerwu wzrokowego, ale dopiero precyzyjna ocena przy pomocy skaningowej oftalmoskopii laserowej (badanie HRT) może wykryć pogorszenie się parametrów w następujących po sobie badaniach kontrolnych.

Na czym polega badanie HRT?

Badanie HRT polega na przekazywaniu obrazu tarczy nerwu wzrokowego do komputera, który ocenia i analizuje ubytki w tarczy w przebiegu obserwacji, porównując badanie pierwsze z późniejszymi. HRT jest badaniem nieinwazyjnym. Pacjent w czasie badania powinien być skupiony i patrzeć na znacznik.
Nie wymaga rozszerzenia źrenic, ale w szczególnych warunkach (zaćma, zmętnienie rogówki) mimo poszerzenia źrenicy wynik badania może być trudny do interpretacji.

Jakie są wskazania do wykonania badania HRT?

  • ocena zagłębienia w tarczy i zakwalifikowanie jej do: prawidłowej, podejrzanej jaskrowo, patologicznej.
  • najważniejsze wskazania: możliwość śledzenia postępu zagłębienia w tarczy, a więc udokumentowania progresji jaskry

Jak często wykonywać badanie HRT?

Jeśli pacjent jest w grupie ryzyka badanie HRT należy wykonywać co 8-10 miesięcy.
Jeśli pacjent choruje na jaskrę – co 6 miesięcy.

Jak przygotować się do badania HRT?

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta, jest bezbolesne, może być wykonywane bez poszerzania źrenic.

Przeciwwskazania do wykonania badania HRT?

Brak.

Jeśli szukasz doświadczonych specjalistów od leczenia jaskry u dzieci i dorosłych – odwiedź INSTYTUT OKA. Skorzystaj z wiedzy Profesorów i uznanych ekspertów. Instytut Oka – najnowocześniejsze centrum diagnostyki i leczenia jaskry.

Jaskra - nowoczesna diagnostyka i leczenie.

Zwyrodnienie plamki i jaskra powodują nieodwracalną ślepotę. Zwyrodnienie plamki i jaskra dotykają także ludzi młodych. Przebadaj siebie i najbliższych!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH