badanie GDX

Badanie GDX – ocena grubości włókien nerwowych siatkówki

U chorego na jaskrę następuje degeneracja nerwu wzrokowego, a włókna nerwowe siatkówki ulegają ścieńczeniu i zanikowi. Badanie GDX służy ocenie stopnia ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych. Dodatkową zaletą aparatu jest możliwość przeprowadzenia badania bez konieczności podawania kropli rozszerzających źrenice.

Po skończeniu wizyty pacjent musi otrzymać kolorowy wydruk badania, z opisem sporządzonym przez okulistę.

Zanim wykonasz badanie GDX – pamiętaj, że:

1. Prawidłowo przeprowadzone badanie powinno być wykonane tylko przez doświadczonego lekarza okulistę, a nie technika. Po skończeniu wizyty pacjent musi otrzymać kolorowy wydruk badania, z opisem sporządzonym przez okulistę. Badanie powinno być podpisane przez lekarza wykonującego badanie i podbite jego pieczątką imienną. Komputerowy wynik badania zarchiwizowany zaś w bazie danych gabinetu lub poradni w której był wykonywany.
2. Na rynku istnieją 2 typy aparatów GDX – tzw. GDX Vcc i GDX Pro. Dla porównania wyników badań przeprowadzonych w różnym czasie (a więc tym samym dla prawidłowej oceny progresji choroby), obrazów uzyskanych z jednego typu aparatu nie da się jednoznacznie porównać z badaniami uzyskanymi na aparaturze drugiego typu. Dlatego zaleca się, by pacjenci u których stwierdzono zmiany jaskrowe badaniem GDX Vcc – kolejne kontrolne badania GDX nadal wykonywali na tym typie aparatu. Analogicznie – na GDX Pro – w przypadku pacjentów, którzy badanie przeprowadzone mieli na aparaturze typu GDX Pro.

Najczęstsze pytania

Czemu służy badanie GDX?

Badanie GDX nie jest badaniem rozpoznającym jaskrę, tylko służy ocenie rozwoju choroby. U chorego na jaskrę następuje degeneracja nerwu wzrokowego, a włókna nerwowe siatkówki ulegają ścieńczeniu i zanikowi. Badanie GDX służy ocenie stopnia ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych.
Dodatkową zaletą aparatu jest możliwość przeprowadzenia badania bez konieczności podawania kropli rozszerzających źrenice. Przy występowaniu przeszkód w ośrodkach optycznych oka (np. zaćma czy zmętnienie rogówki) wykonanie badania jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Na czym polega badanie?

Aparat emituje bezbolesną dla pacjenta wiązkę laserową o nieszkodliwej długości i dokonuje pomiaru grubości włókien nerwowych, przekazując uzyskany obraz do komputera. Komputer analizuje stopień ew. ubytku włókien nerwowych w czterech sektorach oka.

Jakie są wskazania do wykonania badania GDX?

  • wykrywanie wczesnych zmian jaskrowych
  • śledzenie progresji choroby
  • choroby uszkadzające nerw wzrokowy tj. m.in guzy mózgu, zmiany niedokrwienne, zmiany pourazowe cukrzyca, SM, choroba Alzheimera.

Jak często wykonywać badanie GDX?

Jeżeli pacjent znajduje się w grupie ryzyka zachorowań na jaskrę badanie należy powtórzyć co 6-8 miesięcy. Jeżeli nie ma kilku czynników ryzyka zachorowania na jaskrę – co 12 miesięcy. Jeżeli pacjent choruje na jaskrę – o częstotliwości badań decyduje lekarz prowadzący.

Jak przygotować się do badania GDX?

Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań, jest całkowicie bezbolesne oraz nie wymaga rozszerzenia źrenic. Badanie trwa ok. 5 minut.

Jak przygotować się do badania GDX?

Brak.

Wszystkie postacie jaskry nieleczone prowadzą do jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego – a w konsekwencji do nieodwracalnej ślepoty.
Jeśli szukasz doświadczonych specjalistów od leczenia jaskry u dzieci i dorosłych – odwiedź INSTYTUT OKA. Skorzystaj z wiedzy Profesorów i uznanych ekspertów. Instytut Oka – najnowocześniejsze centrum diagnostyki i leczenia jaskry.

Jaskra - nowoczesna diagnostyka i leczenie.

Zwyrodnienie plamki i jaskra powodują nieodwracalną ślepotę. Zwyrodnienie plamki i jaskra dotykają także ludzi młodych. Przebadaj siebie i najbliższych!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH