jaskra, centrum leczenia i diagnostyki jaskry
Jaskra – objawy

Jeśli szukasz doświadczonych specjalistów od leczenia jaskry u dzieci i dorosłych – odwiedź INSTYTUT OKA

Skorzystaj z wiedzy Profesorów i uznanych ekspertów.

Instytut Oka – najnowocześniejsze centrum diagnostyki i leczenia jaskry.

 

 OBJAWY JASKRY

 

JASKRA-OBJAWY

SZEROKI KĄT PRZESĄCZANIA

1. Około 80% chorych ma tzw. szeroki kąt przesączania. W tej postaci jaskry ciecz wodnista z trudnością wydostaje się na zewnątrz przez zmienione chorobowo elementy kąta przesączania. Ciśnienie w oku podnosi się stopniowo, ale powoli – często latami. Ta postać jaskry jest bezbolesna i nie daje żadnych objawów – aż do momentu prawie całkowitego zniszczenia nerwu wzrokowego.

ZAMYKAJĄCY SIĘ KĄT PRZESĄCZANIA

2. W przypadku wąskiego, zamykającego się kąta przesączania (około 20% chorych), droga odpływu cieczy wodnistej na zewnątrz może być nagle zablokowana. Wtedy ciśnienie w oku gwałtownie wzrasta, chory odczuwa silne bóle głowy i oka, któremu towarzyszą zamglenia widzenia.

Wszystkie postacie jaskry nieleczone prowadzą do jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego – a w konsekwencji do nieodwracalnej ślepoty.

W jaskrze z kątem przesączania szerokim, ostrość wzroku jest przez lata prawidłowa. Ubytki w polu widzenia rozpoczynają się na obwodzie pola i zwykle nie są dostrzegane. Z czasem poszerzają się – obejmując coraz większe obszary pola. W fazie końcowej choroby pozostaje tylko widzenie lunetowe – potem i ono zanika.
W jaskrze z kątem zamykającym się – ostrość wzroku jest chwilowo gorsza – gdy ciśnienie w oku podwyższa się, natomiast gdy ciśnienie spada – ostrość wzroku poprawia się. Pole widzenia jest początkowo prawidłowe – w stadium zaawansowanym pojawiają się ubytki, by w konsekwencji doprowadzić do rozległego zniszczenia pola widzenia.

prawidłowe i „lunetowe” pole widzenia

Jakie objawy zauważa pacjent i kiedy?

Pacjent z jaskrą pierwotną i otwartym kątem nie zauważa nic szczególnego we wczesnym okresie choroby. Ostrość wzroku jest prawidłowa bardzo długo i ulega gwałtownemu pogorszeniu dopiero w zejściowym stadium choroby. Ubytki w polu widzenia pojawiają się początkowo na obwodzie pola i nie mogą być przez chorego spostrzegane. Jaskra zabija wzrok bez uprzedzenia. Tylko specjalistyczne badania diagnostyczne są w stanie wyśledzić początki zmian jaskrowych. Nie bądź ślepy na fakty – zbadaj oczy u specjalisty.

Ciśnienie śródgałkowe wzrasta nieznacznie i latami, nie dając wrażeń bólowych – nie ostrzega o toczącym się procesie chorobowym.

Dopiero „przypadkowe” badanie dna oka może zasygnalizować jaskrowe uszkodzenie w tarczy nerwu wzrokowego i zmiany w polu widzenia. Dlatego należy aktywnie poszukiwać jaskry i nie czekać z jej rozpoznaniem, aż pojawią się objawy zauważalne przez chorego.

Chorzy z jaskra zamykającego się kata maja dolegliwości bólowe związane z okresowym wysokim ciśnieniem w oku, jakie powstaje w czasie zamykania się kata. Mogą to być bóle podobne do migrenowych, ale często są silniejsze, połączone z zamgleniem widzenia, widzeniem kół tęczowych, bólami głowy i oka, bólami żołądka, wymiotami.

Tacy chorzy zwykle szybko trafiają do okulisty. Kilkudniowe bardzo wysokie ciśnienie w oku może bowiem doprowadzić bardzo szybko do zaniku włókien nerwu wzrokowego.

 

LECZENIE JASKRY

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ZapiszAdAd
Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry skupia lekarzy okulistów-glaukomatologów, pacjentów oraz edukatorów. Patronujemy specjalistycznemu ośrodkowi diagnostyki i leczenia jaskry i chorób siatkówki. INSTYTUT OKA wyposażony jest w najnowocześniejszą światową aparaturę do wczesnej diagnostyki jaskry, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i retinopatii cukrzycowej oraz centrum laseroterapii tych chorób. Z instytutem Oka współpracują wybitni specjaliści i konsultanci.
Ad