jaskra, centrum leczenia i diagnostyki jaskry
Jaskra – przyczyny

jaskra_www1(po lewej) Obraz widziany przy prawidłowym polu widzenia.(po prawej) Obraz widziany, gdy pole widzenia uszkodzone zostało przez jaskrę.

Jaskra to schorzenie oczu, które doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia (zaniku) nerwu wzrokowego.

Na jaskrę cierpi ok. 70 milionów ludzi na świecie, a ponad 6 milionów jest z tego powodu całkowicie niewidomych. Nie do końca wyjaśnione są przyczyny powstania tej choroby. Wiadomo, że w jaskrze dochodzi do powstawania ubytków w polu widzenia w skutek zaniku włókien nerwu wzrokowego, kończącego się ślepotą.

Istnieją 2 różniące się zasadniczo miedzy sobą postacie jaskry. Jaskra z szerokim otwartym katem i jaskra z wąskim zamykającym się katem. Istnieje tez jaskra wtórna i jaskra wrodzona. Każdy rodzaj jaskry wymaga indywidualnego sposobu leczenia.

jaskra1jaskra2chora

Jaskra z otwartym kątem – przyczyny

1/ Napięcie gałki ocznej utrzymuje tzw. ciecz wodnista, wytwarzana stale w oku. Ciecz wodnista opuszcza gałkę oczną w miejscu zwanym kątem przesączania. Jeżeli na drodze jej odpływu znajduje się jakaś przeszkoda, ciecz wodnista nie ma ujścia i gromadzi się w oku. Wzrasta wtedy ciśnienie śródgałkowe – doprowadzając do mechanicznego ucisku na włókna nerwowe, a w konsekwencji do zaniku nerwu wzrokowego i ślepoty.

2/Nerw wzrokowy odżywiany jest specjalną siecią naczyń krwionośnych. Jeżeli naczynia te są w stałym skurczu lub są zwężone z powodu zmian miażdżycowych toczących się w ich ściankach, nie doprowadzają odpowiedniej ilości krwi do nerwu wzrokowego . W tej sytuacji dochodzi do chronicznego niedokrwienia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji do zaniku włókien nerwu wzrokowego i do ślepoty. W tej postaci jaskry ciśnienie w oku może być niskie.

3/ O jaskrze wtórnej mówimy wtedy, gdy w kącie przesączania pojawia się bardzo duża ilość barwnika, elementów złuszczania elementów torebki soczewki (PEX) lub zrosty powstałe w wyniku stanów zapalnych.

4/ W jaskrze wrodzonej kat przesączania ma tak duże anomalie, które uniemożliwiają przechodzenie na zewnątrz oka cieczy wodnistej.

W dwóch ostatnich rodzajach jaskry ciśnienie w oku może być bardzo wysokie.

Jaskra z zamkniętym kątem – przyczyny

Jaskra z wąskim zamykającym się kątem jest wynikiem specyficznej budowy przedniego odcinka oka, powodującej zamknięcie odpływu cieczy wodnistej przez grubą, wypukłą tęczówkę. W niesprzyjających okolicznościach (np. poszerzenie źrenicy, nagły stres) dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia w oku, który może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do zaniku włókien nerwowych siatkówki i ślepoty.

CZYNNIKI RYZYKA

Przyczyny powstania jaskry pierwotnej nie są dokładnie znane. Wyodrębniono jednak czynniki sprzyjające rozwojowi tej choroby.
Czynniki ryzyka w jaskrze z otwartym kątem:

1. dziedziczność
2. podwyższony poziom ciśnienia w oku
3. krótkowzroczność
4.cienkie rogówki
5.wiek po 35 r.ż
6. Zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholesterolemia i hiperlipidemia)
7. Niskie ciśnienie ogólne krwi lub zbyt intensywnie leczone nadciśnienie krwi
8. objawy naczyniowo-skurczowe (zimne stopy i dłonie)
9. stres

Czynniki ryzyka w jaskrze z zamykającym się kątem:

1. dziedziczność
2. rasa
3. budowa oka
4. nadwzroczność
5. zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholesterolemia i hiperlipidemia)
6. cukrzyca

Jeżeli masz od 1 do 3 ww. czynników ryzyka, powinieneś badać oczy 2 razy w ciągu roku. Jeśli masz ich więcej bezzwłocznie skontaktuj się z okulistą!AdAdAd
Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry skupia lekarzy okulistów-glaukomatologów, pacjentów oraz edukatorów. Patronujemy specjalistycznemu ośrodkowi diagnostyki i leczenia jaskry i chorób siatkówki. INSTYTUT OKA wyposażony jest w najnowocześniejszą światową aparaturę do wczesnej diagnostyki jaskry, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i retinopatii cukrzycowej oraz centrum laseroterapii tych chorób. Z instytutem Oka współpracują wybitni specjaliści i konsultanci.

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa